Naše služby pre vás

REVÍZIE A PROJEKTY

Podľa požiadaviek objednávateľa zabezpečujeme inžiniersku činnosť pre rôzne typy stavieb.


Projekt elektroinštalácie priemyselných objektov

Projekt elektroinštalácie obchodných objektov

Projekt elektroinštalácie administratívnych objektoch

Projekt elektroinštalácie objektov občianskej výstavby (rodinných domov, bytových domov)

Projekt prípojky NN – domové, vzdušné, zemné

Projekt bleskozvodu a uzemňovacej sústavy

Revízia elektroinštalácie priemyselných objektov

Revízia elektroinštalácie obchodných objektov

Revízia elektroinštalácie administratívnych objektoch

Revízia elektroinštalácie objektov občianskej výstavby (rodinných domov, bytových domov)

Revízia prípojky NN – domové, vzdušné, zemné

Revízia bleskozvodu

Revízia na elektrorozvádzačoch

SLUŽBY

ELEKTRONICKÁ VIZITKA