Naše služby pre vás

PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Prístupové a dochádzkove systemy monitoruju a kontrolujú pohyb osôb v objekte prideľujú prístup osobám do rôznych časti objektu . Zároveň monitorujú jednotlivé vstupné body objektov. Dochádzkový systém zaznamenáva všetky príchody/ odchody zamestnancov spolu s časmi, kedy boli vykonané.

Prístupové systémy pre firmy 

Prístupové systémy pre lekárov

Dochádzkové systémy pre firmy

Dochádzkové systémy pre vzdelávacie inštitúcie

Dochádzkové systémy pre kancelárie

SLUŽBY